VPsD (SVARBUS PRANEŠIMAS)

Mieli kolegos baltarusiai,

Lietuvos ir pasaulio psichoterapijos bendruomene,

Mes, Vilniaus psichoanalitikų draugijos nariai, sunerimę stebime išaugusį teisėsaugos pareigūnų vykdomą smurtą prieš taikiai protestuojančių baltarusių tautą. Mus ypač sukrėtė gydytojų ir psichoterapeutų bei kitų medikų persekiojimai ir sulaikymai, teismų procesai.

Šiuo sunkiausiu Baltarusijai metu norime, kad žinotume, jog jūs esate mūsų širdyse ir mintyse. Iš savo skaudžios patirties žinome, kaip svarbu yra neprarasti vilties net ir pačiomis tamsiausiomis akimirkomis ir kokia svarbi yra aplinkinių parama. Garsiai ištartas žodis gali pasipriešinti smurtui, melui ir tylai.

Todėl siunčiame jums savo palaikymą ir vilties spindulį.

Vilniaus psichoanalitikų draugijos nariai

---

Dear Byelorussian Colleagues,

Lithuanian psychoanalytic society and world wide psychotherapeutic community, 

We, the members of Vilnius Society of Psychoanalysis, are truly alarmed by the growing violence of law enforcement officials which is being used against the peacefully protesting Belarussian people. We are especially shocked by persecution, detentions and arrests of doctors, psychotherapists and other medical personnel.

At this darkest hour for the Byelarussian nation we want You to know, that we are together with You with all our hearts and minds. From our own painful experience we know all too well how important it is to keep hope even in these hardest moments and how much the backing of the ones close to us matters. Words, when spoken openly, can resist violence, lies and silence. 

So now we send our support and a gleam of hope to You. 

Members of the Vilnius Society of Psychoanalysis.