Naujienos

Dėmesio

Džiugi žinia iš Buenos Aires, Argentina, kur 2017 metų liepos 25-29 dienomis vyko Tarptautinės psichoanalizės asociacijos (TPA) konferencija. Konferencijoje TPA oficialiai patvirtino naują Vilniaus psichoanalitikų draugijos statusą: PROVISIONAL SOCIETY (laikinoji-parengtinė draugija).

Tai dar vienas žingnis link tapimo pilnateise draugija (component society).

Daugiau informacijos apie tai, kas tai yra PROVISIONAL SOCIETY statusas ir kuo jis skiriasi nuo prieš tai turėto - rasite mūsų puslapyje, skiltyje TEKSTAI.

Dėmesio

Gerb. Aira Laine perdavė dvi knygas mūsų draugijai:

1. Wallerstein R. The Talking Cures. - Yale Univ.Press, New Haven and London, 1995.

2. Bloss P. On Adolescence. - The Free Press, NY  and C.-M. Limited, London, 1962.

Knygas galima rasti draugijos bibliotekoje.