Taryba

Aurelija Markevičienė, VPsD prezidentė

Robertas Balčiūnas, VPsD sekretorius

Drąsutė Vaičekonytė-Jonaitienė, VPsD iždininkė

Tarybos narės:

Vijolė Aputytė

Nomeda Barštienė