Taryba

Aurelija Markevičienė, VPsD prezidentė

Jūratė Ulevičienė, VPsD sekretorė

Tomas V.Kajokas, VPsD iždininkas

Tarybos narės:

Nomeda Barštienė

Stasė Meškauskienė