Taryba

Nomeda Barštienė, VPsD prezidentė

Diana Verseckienė, VPsD sekretorė

Drąsutė Vaičekonytė-Jonaitienė, VPsD iždininkė

Vijolė Aputytė, VPsD mokslinė sekretorė

Tarybos nariai (-ės):

Daiva Jakeliūnienė

Agnė Kirvaitienė

Robertas Balčiūnas