Taryba

Drąsutė Vaičekonytė - Jonaitienė, VPsaD prezidentė

Diana Verseckienė, VPsaD sekretorė

Daiva Jakeliūnienė, VPsaD iždininkė

Tomas Kajokas,  mokslinis sekretorius

Aurelija Markevičienė, VPsaD tarybos narė

Nomeda Barštienė, auditorė