Tekstai

Nedidelis paaiškinimas dėl Vilniaus psichoanalitikų draugijos oficialaus paskelbimo PROVISIONAL SOCIETY.
Vilniaus psichoanalitikų draugija įsteigta 2006 m. gruodžio mėn., įregistruota 2007 m. vasario 8 d. 
2009 m. VPsaD tapo TPA Vilniaus Studijų grupe. 
Studijų grupės statusas (pagal TPA standartus) yra pirmasis draugijos raidos etapas link tapimo (component) TPA draugija. Grupės funkcionavimas yra supervizuojamas TPA Laiduojančio komiteto (LK), kuris įgaliotas pripažinti mokančiuosius analitikus. Studijų grupės nariai – psichoanalitikai yra tiesioginiai TPA nariai (arba kitų (Component) draugijų nariai), todėl grupė nemoka TPA nario mokesčio. LK vaidmuo Studijų grupės funkcionavime labai svarus: formaliai jam deleguoti visi pagrindiniai grupės sprendimai dėl draugijos, mokymo programos atitikimo TPA kriterijams. 
Pagal TPA kriterijus, Parengtinė draugija (provisional society) yra antrasis etapas link tapimo (component) TPA draugija. Kiekviena Parengtinė draugija turi savo organizacijos istoriją virš dešimties metų. TPA pripažįsta/įgalioja Parengtinę draugiją kaip galinčią vykdyti atranką, supervizijas ir kandidatų mokymus, suteikti psichoanalitiko kvalifikaciją. Parengtinė draugija turi vienyti ne mažiau 10 TPA psichoanalitikų ir mažiausiai 4 mokančiuosius analitikus (training analyst) ir būti kompetentinga TPA tikslų plėtojime. Draugijos funkcionavimą globoja, stebi ir vertina Ryšių palaikymo komitetas (Liaison Commitee), kurio vizitai vyksta rečiau ir kurio įgaliojimai nėra tokie svarūs kaip LK. Keičiasi narystės TPA forma: visi tampa pirmiausiai draugijos nariais (nebe tiesioginiais TPA) ir mokamas draugijos nario mokestis TPA.