Veikla

Draugijos nariai dalyvauja psichoanalizės studijose ir psichoterapijos mokymuose, rengia pranešimus ir dalyvauja psichoterapijai skirtose konferencijose, dalyvauja rengiant psichoterapijos įstatymą.