Veikla

Gerbiami kolegos,
 
Vilniaus psichoanalitikų draugijos mokymo komitetas tęsia priėmimą prašymų studijuoti klinikinės psichoanalizės programoje.
Programa vykdoma VU Filosofijos fakultete psichologinio konsultavimo ir mokymų centre.
Susidomėjusius kviečiame kreiptis į mokymo komiteto pirmininkę Remą Židonienę e.paštas: remazidone@gmail.com

 

Vilniaus psichoanalitikų draugija įkurta 2006 metais.

Ji jungia Tarptautinei psichoanalizės asociacijai (TPA) priklausančius psichoanalitikus ir psichoanalizės kandidatus.

2009 metais VPsaD tapo TPA Studijų grupe (TPA kongrese Čikagoje).

2017 metais VPsaD tapo TPA Parengtine draugija (Provisional society) - (TPA kongrese Buenos Aires)

Draugijos ištakos - Suomijos ir Olandijos  psichoanalitikų mokymo programose, Helsinkyje ir Amsterdame. Dauguma narių yra baigę ar tebestudijuoja Tarptautinės psichoanalizės asociacijos Han Groen-Prakken psichoanalizės institute Rytų Europai (IPA PIEE).

Draugijos nariai atstovauja klasikinei psichoanalizei, siejamai su S.Freudo vardu. Draugija kelia sau uždavinį atstovauti psichoanalitiniam viešojo ir profesinio gyvenimo supratimui.

-----------------------------

Draugijos nariai dalyvauja psichoanalizės studijose ir psichoterapijos mokymuose, rengia pranešimus ir dalyvauja psichoterapijai skirtose konferencijose, dalyvauja rengiant psichoterapijos įstatymą.