Etikos komitetas

Etikos komitetas (2022):

Pirmininkas Robertas Balčiūnas (el.p. Robboundin@yahoo.com)

Nariai:

Rema Židonienė

Jūratė Ulevičienė